Bg

Product Sourcing Service/Concept


Dot บริการจัดหาสินค้าจากประเทศไทย สำหรับผู้ที่อยู่ในต่างประเทศ
Dot Thai Product Sourcing Service for foreign residence


บริการเลขาส่วนตัว ที่ให้บริการข้อมูลพร้อมจัดหาทุกสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากเมืองไทย ซึ่งมอบความสะดวกสบาย และบริการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าทุกประเทศทั่วโลก

บริการที่ลูกค้าจะได้รับจากผู้ให้บริการ คือ ลูกค้าจะเป็นคนสำคัญที่ได้รับการดูแลเฉพาะตัวในด้านการจัดหาสิ่งที่ต้องการ เมื่อลูกค้ามาใช้บริการ ผู้ให้บริการพร้อมที่จะจัดหาสินค้า และบริการให้ตามความต้องการ โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ตั้งแต่ลักษณะ และคุณภาพของสินค้า รวมถึงวิธีการจัดส่ง

ทั้งนี้ความต้องการในการใช้บริการ Personal Service ลักษณะดังกล่าว สำหรับชาวไทย / ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ เกิดขึ้นได้เนื่องจาก

มาเที่ยวเมืองไทยแต่ไม่มีเวลาที่จะซื้อของที่เห็น
ต้องการหนังสือไทยซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในต่างประเทศ
ต้องการยา / ครีม ที่มีขายในประเทศไทยเท่านั้น
ต้องการของจากเมืองไทย แต่ไม่อยากรบกวนทางบ้าน
ต้องการให้คนพิเศษที่อยู่ในต่างประเทศดีใจจากของที่ส่งตรงมาจากเมืองไทย
ต้องการของที่ไม่มีในขายทางอินเตอร์เน็ต แต่มีขายในเมืองไทยเท่านั้น


 Service with Care
Bg
Copyright © by Nearthai.com. All rights reserved.